Privacy Policy

Privacy DIDi Yang Riang

Privasi anda adalah penting kepada kami. Adalah dasar Didi yang Riang untuk menghormati privasi anda mengenai apa-apa maklumat yang boleh kami kumpulkan daripada anda di laman web kami, http://health-and-age.org, dan laman web lain yang kami miliki dan beroperasi. Kami hanya meminta maklumat peribadi apabila kami benar-benar memerlukannya untuk memberikan perkhidmatan kepada anda. Kami mengumpulnya dengan cara yang adil dan sah, dengan pengetahuan dan persetujuan anda.

 

Kami juga memberitahu anda mengapa kami mengumpulnya dan bagaimana ia akan digunakan. Kami hanya menyimpan maklumat yang dikumpul selagi perlu untuk memberi anda perkhidmatan yang diminta. Apa data yang kami simpan, kami akan melindungi dalam cara yang boleh diterima secara komersial untuk mengelakkan kehilangan dan kecurian, serta akses tanpa kebenaran, penzahiran, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian. Kami tidak berkongsi apa-apa maklumat pengenal secara peribadi secara umum atau dengan pihak ketiga, kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang.

 

Laman web kami boleh menghubungkan ke tapak luaran yang tidak dikendalikan oleh kami. Sila sedar bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan amalan laman web ini, dan tidak boleh menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar privasi masing-masing. Anda bebas menolak permintaan kami untuk maklumat peribadi anda, dengan pemahaman bahawa kami mungkin tidak dapat memberikan anda beberapa perkhidmatan yang anda inginkan. Penggunaan berterusan laman web kami akan dianggap sebagai penerimaan amalan kami di sekitar privasi dan maklumat peribadi. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang bagaimana kami mengendalikan data pengguna dan maklumat peribadi, sila hubungi kami.

 

Dasar ini berkuat kuasa pada 7 September 2018.